Ми виконуємо весь комплекс розділів, необхідних для отримання

Містобудівних умов та обмежень
Дозволів на підготовчі роботи
Дозволів на будівництва
Сертифіката на ввід в експлуатацію

Видаємо документацію:

Технічне обстеження
Містобудівний розрахунок
Передпроєктні рішення
Ескізний проєкт для отримання будівельного паспорту
Ескізний проєкт
Проєкт
Робочий проєкт
Робоча документація

Комплекс розділів, що ми розробляємо:

 1. Генеральний план
 2. Архітектурні рішення
 3. Інтер’єри
 4. Конструктивні рішення
 5. Архітектурно-будівельні рішення
 6. Технологія виробництва
 7. Автоматизація технологічного процесу
 8. Водопровід та каналізація
 9. Опалення, вентиляція та кондиціювання
 10. Тепломеханічні рішення котельних
 11. Електротехнічні рішення
 12. Зовнішні мережі водопостачання і каналізації
 13. Рішення з пожежної безпеки
 14. Енергозбереження
 15. Шумозахист
 16. Охорона навколишнього середовища
 17. Охорона праці та техніка безпеки
 18. Проєкт організації будівництва
 19. Ідентифікація об’єктів підвищеної безпеки
 20. Інженерно –технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)
 21. Кошторисна документація

Містобудівний розрахунок

Містобудівний розрахунок – визначає інвестиційні наміри замовника, у якому викладається доступна та стисла інформація про основні параметри об’єкта будівництва. Якщо Ви хочете побудувати будинок великої площі, комерційну нерухомість чи перепланувати будинок, змінивши в результаті геометричних розмірів та/або функціонального призначення чи втрутитися у несучі та огороджувальні системи, Вам потрібно оформити містобудівний розрахунок.
Наша команда зробить МБР для Вас за чинними нормами законодавства і Ви зможете швидко отримати містобудівні умови і обмеження для подальшого проєктування і будівництва.

Записатись на консультацію

ми з Вами зв'яжемось, зручним для Вас способом

Технічне обстеження

Технічне обстеження будівель і споруд дозволяє визначити перспективу їх подальшої експлуатації і поточний стан. Завдяки такій експертній оцінці виявляються існуючі дефекти та можливі пошкодження конструкцій, здатні привести до аварійної ситуації, а також повного або часткового руйнування об’єктів. Разом з обстеженням технічного стану будівель і споруд може проводитися перевірка інженерних мереж і оточуючих об’єкти територій.

Ми видаємо звіт про технічне обстеження стану будівлі  для цього у нас в штаті є експерти, які мають право проводити подібні роботи.

ПЕРЕДПРОєКТНІ РІШЕННЯ

Передпроєктні рішення – це концепція, ескіз-ідея, яка дасть уявлення про те, яким буде Ваш майбутня будівля, згідно норм ДБН. Дозволяє побачити та зрівняти різноманітні можливі варіанти майбутнього проєктування і подальшого будівництва. Порахувати попередні техніко-економічні показники, а саме: поверховість, максимальна позначка будівлі, площа забудови, загальна площа та ін.

ЕСКІЗНИЙ проєкт ДЛЯ ОТРИМАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ПАСПОРТУ

Будівельний паспорт потрібний для будівництво індивідуального (садибного) житлового, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного) з площею до 500м2, господарських будівель, споруд, гаражів, елементів інженерного захисту та благоустрою на земельній ділянці.

Ескізні наміри забудови виконуються у довільній графічній та текстовій формі і містять інформацію щодо місця розташування будівель та споруд на земельній ділянці, відстаней до меж сусідніх земельних ділянок та розташованих на них об’єктів, інженерних мереж і споруд, фасадів та планів поверхів об’єктів із зазначенням габаритних розмірів, переліку систем інженерного забезпечення, у тому числі автономного, що плануються до застосування, тощо). За бажанням замовника розробляємо робочу документацію для будівництва.

ЕСКІЗ

Ескіз – архітектурна концепція будинку чи споруди.

Данна стадія дозволяє одержати уявлення про зовнішній вигляд майбутньої споруди, спробувати різні варіанти планування та екстер’єру, прорахувати техніко-економічні показники. Зрозуміти, що може максимально дати ділянка проєктування. Адже дуже важливо для замовника визначення інвестиційної привабливості споруди, а також потенційної його окупності.

проєкт

Стадія проєкт включає в себе затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, інженерні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об’єктів будівництва.

Проєкт є інтегруючою стадією проєктування і складається з двох частин – затверджувальної та робочої документації.
Проєкт розробляється на підставі вихідних даних. Виконується в складі та в об’ємі, передбаченому чинними будівельними нормами.

РОБОЧИЙ проєкт

Остаточне і максимально деталье об’ємно-планувальне рішення, яке одночасно є комплектом документів необхідних для забудови території підрядником.

Робочі креслення – призначені для проведення будівельних і монтажних робіт. Складаються з загальних данних за робочими кресленнями, а також кресленнь, згідно чинного законодавства.

Робоча документація

Для виконання будівельних робіт видається робоча документація у повному обсязі. Вона складається з робочих креслень для виконання будівельних і монтажних робіт, робочої документації на будівельні вироби, ескізні креслення деталей нетпивоих виробів, специфікацій обладнання, виробів і матеріалів та іншої документації згідно з  стандартами України.

Матеріали стадії Р докладно описують і уточнюють всі прийняті проєктні технічні і конструктивні рішення. Робочу документацію розробляють для забезпечення належної якості будівельних і монтажних робіт на проєктованому об’єкті.

Нове будівництво

Будівництво будинків, будівель, споруд, їх комплексів, що здійснюється з метою створення об’єктів виробничого і невиробничого призначення, а також лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, в тому числі добудова зупинених об’єктів незавершеного будівництва.

Капітальний ремонт

Сукупність робіт на об’єкті будівництва, введеному в експлуатацію в установленому порядку, без зміни його геометричних розмірів та функціонального призначення, що передбачають втручання у несучі та огороджувальні системи, при заміні або відновленні конструкцій чи інженерних систем та обладнання, у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також благоустрій території.

 

 

При капітальному ремонті належних вам будинків і споруд різного призначення важливо правильно
розрахувати свої фінансові можливості, щоб не виникла ситуація з нестачею коштів і зупинкою робіт на будь-
якому з її етапів. Ми допоможемо Вам на підготовчому етапі правильно скласти проєктну документацію,
розрахувати кошторис, а також оптимізувати вартість будматеріалів і всіх необхідних робіт. Це особливо
важливо, якщо ведеться реконструкція промислових будівель, так як кожен зайвий день відкладання
введення об’єктів в експлуатацію означає для замовника неминучі збитки через простій виробництва.

Записатись на консультацію

ми з Вами зв'яжемось, зручним для Вас способом